Μπορούμε να πάρουμε ένα τόπο που είναι άγονος, και να τον κάνουμε γόνιμο.

Ο ιδρυτής του Sigri Olive Mill Κ. Αντώνης Τιρπιντήρης μίλησε στο Aeolos TV για το νέο ελαιοτριβείο στο Σίγρι της Λέσβου και τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Η δημιουργία αυτού ελαιώνα είναι ένα παράδειγμα προστασίας του περιβάλλοντος και αφοσίωσης στη Βιωσιμότητα & Βιοποικιλότητα.

Μπορούμε να πάρουμε ένα τόπο που είναι άγονος και να τον κάνουμε γόνιμο

Ευχαριστούμε το Aeolos TV!