Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική Cookies

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Η εταιρία Sigri Olive Mill κατανοεί και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων τους στο διαδίκτυο.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να σας παρέχει μια σαφή εξήγηση σχετικά με τον τρόπο που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία από εμάς κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας, καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όσον αφορά στο είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και τον τρόπο που η εταιρία μας επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες, σας γνωρίζουμε ότι, συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά στοιχεία για εσάς (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας – όπως και άλλες πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε) και μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

•   Πληροφορίες που εσείς παρέχετε εγγράφως μέσω της ιστοσελίδας μας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων ή

•   Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπους ή/και τις υπηρεσίες μας

•   Δεν θα ζητήσουμε και δεν σκοπεύουμε να συλλέξουμε οποιεσδήποτε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για εσάς

• Μέσω τρίτων (“χορηγοί”), όπως δημοσιεύσεις, συνδρομές, διαγωνισμοί, ενημερωτικά δελτία, συνδρομές, ιδιαίτερο περιεχόμενο, διαδικτυακές εκπομπές, βίντεο, επίσημα έγγραφα, διαδικτυακά σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις

Μετά από έγκριση κάποιου σχολίου σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο αυτής της ενέργειάς σας.

 

Γιατί συλλέγουμε δεδομένα

Η εταιρία Sigri Olive Mill χρειάζεται να γνωρίζει βασικές προσωπικές πληροφορίες για εσάς προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις, να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της. Ζητούμε τη συγκατάθεση σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ενημερώσεων σχετικά με τον κλάδο, πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσφορών, προσκλήσεων για εκδηλώσεις, ερευνών, ερευνών αγοράς, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ. καθώς και άλλων ενημερώσεων που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Έχουμε συμβατική ανάγκη και έννομο συμφέρον να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με παραγγελίες, ερωτήσεις καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες σας όσο και τις απαιτήσεις της αγοράς, εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του προφίλ σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, κατάλληλα και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η εταιρία Sigri Olive Mill συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των ιστοσελίδων μας μέσω των cookies. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε να προσαρμόσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τη διάταξη και την απόδοση των ιστότοπών μας. Περαιτέρω λεπτομέρειες ορίζονται στην Πολιτική μας για τα Cookies.

 

Πώς διατηρούμε τα δεδομένα

Χρησιμοποιούμε ασφαλώς διαπιστευμένους και συμβατούς παρόχους υπηρεσιών για τη λειτουργία των ιστοσελίδων και του ενδοδικτύου μας, όπως η φιλοξενία ιστοτόπων, το ERP και η λειτουργία αιτημάτων.

Οι ιστότοποί μας (υπό τον δικό μας έλεγχο) διαθέτουν μέτρα ασφαλείας και προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, κακή χρήση, προώθηση και τροποποίηση.

Δεν μοιραζόμαστε ούτε πουλάμε τα δεδομένα σας με/σε τρίτους, εκτός εάν δεσμευόμαστε νομικά να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες αρχές.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία τρίτη χώρα εκτός του ΕΟΧ ή διεθνή οργανισμό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι: Οι ιστότοποι και η επικοινωνία μας ενδέχεται να περιέχουν έναν αριθμό εξωτερικών συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους και δεν φέρουμε ευθύνη για την πολιτική απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

 

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν από την εταιρία Sigri Olive Mill για όχι περισσότερο διάστημα από όσο είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν περισσότερο από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της εταιρίας ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Οι προθεσμίες διατήρησης καθορίζονται βάσει φορολογικών κριτηρίων και προθεσμιών παραγραφής του αστικού δικαίου.

 

Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έχετε μια σειρά από νόμιμα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως:

• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία και λήψης αντιγράφου αυτών,

•   Δικαίωμα αιτήματος διόρθωσης τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών στοιχείων,

• Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,

• Δικαίωμα περιορισμού ή ένστασης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία Sigri Olive Mill,

• Δικαίωμα αιτήματος φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον ελεγκτή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή,

• Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από μέρους μας ανά πάσα στιγμή (δηλαδή είτε επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είτε πατώντας στον σύνδεσμο απεγγραφής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς). Σημειώστε ότι, η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της.

 

Επικαιροποίηση Πολιτικής, Δικαιοδοσίας και Εφαρμοστέου Δικαίου

Η εταιρία Sigri Olive Mill ενδέχεται να αλλάζει το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου κατά καιρούς χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Θα πρέπει να ελέγχετε περιστασιακά την Πολιτική Απορρήτου για να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση που ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 05 Απριλίου 2021.

 

Πολιτική Cookies

Στην εταιρία Sigri Olive Mill, σεβόμαστε τις ανησυχίες σας για το απόρρητο και εκτιμούμε τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Όπως πολλές εταιρίες, χρησιμοποιούμε τεχνολογία στον ιστότοπό μας για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στη διεύθυνση https://sigriolivemill.health/ επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να λειτουργεί και μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιες πληροφορίες και διαφημίσεις είναι πιο χρήσιμες για τους επισκέπτες.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Cookies και την Πολιτική Απορρήτου μας που σχετίζεται με το GDPR.

Τα cookies, οι ετικέτες pixel και οι παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογική ονομασία «cookies») είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που κατεβαίνουν σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο – όπως ο υπολογιστής, το smartphone ή το tablet σας – όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπο της εταιρίας Sigri Olive Mill πιο εύκολο στη χρήση, για να προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στους χρήστες και για να προσαρμόσουμε καλύτερα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ιστοσελίδες μας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν τις μελλοντικές σας δραστηριότητες και την εμπειρία σας στο https://sigriolivemill.health/

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαχειριστείτε τα cookies σας:

• Μπορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας,

• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies της ιστοσελίδας της εταιρίας Sigri Olive Mill ή τρίτων χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (δείτε πώς εδώ), ή

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης των cookies για να απενεργοποιήσετε τα cookies της ιστοσελίδας της εταιρίας Sigri Olive Mill ή τρίτων (δείτε πώς εδώ).

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας Sigri Olive Mill μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

• Απαραίτητα Cookies. Αυτά τα cookies δεν σας προσδιορίζουν ως άτομο.

• Cookies απόδοσης. Αυτά τα cookies δεν σας προσδιορίζουν ως άτομο.

• Cookies λειτουργικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που έχετε αποκαλύψει.

• Cookies στόχευσης ή διαφήμισης. Οι περισσότεροι τύποι αυτών των cookies παρακολουθούν τους καταναλωτές μέσω του αναγνωριστικού της συσκευής τους ή της διεύθυνσης IP τους, επομένως ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

• Cookies τρίτων. Με βάση τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούνται από συναφείς τρίτους, οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε όπως μας τις αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον ιστότοπό μας.

 

Σας ευχαριστούμε,

Η εταιρία Sigri Olive Mill